Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti uredjuje naše postupke i procedure o prikupljanju, korišćenju i otkrivanju Vaših informacija (podataka o ličnosti) koje preduzetnik – SANDRA MUNĆAN PR INTERNET PRODAJA DMS KIKINDA, kao rukovalac prikuplja od korisnika sajta zenskagarderoba.rs i govori Vam o Vašim pravima na privatnost i o tome kako Vas zakon štiti, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018 u daljem tekstu: ZZPL).

Koristimo Vaše lične podatke za pružanje i poboljšanje usluge. Korišćenjem našeg veb sajta (zenskagarderoba.rs – u daljem tekstu: veb sajt) prihvatate prikupljanje i korišćenje informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Politika privatnosti se odnosi na veb sajt i sve kanale digitalnog marketinga povezane sa njim.

INTERPRETACIJA

Reči čije je početno slovo veliko imaju značenje definisano pod sledećim uslovima. Sledeće definicije će imati isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili u množini.

ZNAČENJE IZRAZA

Za potrebe ove Politike privatnosti:

Nalog znači jedinstveni nalog kreiran da biste pristupili našem veb sajtu ili njegovim delovima.

Povezano lice znači entitet koji kontroliše, kontroliše ili je pod zajedničkom kontrolom sa strankom, gde „kontrola“ znači vlasništvo nad 50% ili više akcija, udela u kapitalu ili drugih hartija od vrednosti koje imaju pravo da glasaju za izbor direktora ili drugog organa upravljanja .

Kompanija (koja se u ovom Ugovoru naziva ili „Kompanija“, „Mi“, „Nas“ ili „Naša“) se odnosi na Zensku Garderobu.

Podatak o ličnosti (u daljem tekstu: podatak o ličnosti ili lični podatak) je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, uporedjivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Kolačići su male datoteke koje se postavljaju na Vaš računar, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj od strane veb-sajta, koje sadrže detalje o Vašoj istoriji pregledanja na toj veb lokaciji među brojnim upotrebama.

Država se odnosi na: Srbiju

Uređaj označava svaki uređaj koji može da pristupi veb sajtu kao što je računar, mobilni telefon ili digitalni tablet.

Lični podaci su svaka informacija koja se odnosi na identifikovanu osobu ili osobu koja se može identifikovati.

Pružalac usluga označava svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime preduzetnika. Odnosi se na kompanije treće strane ili pojedince zaposlene u Kompaniji da bi olakšali pružanje Usluge, da bi pružili uslugu u ime Kompanije, da bi obavljali usluge u vezi sa Uslugom ili da pomognu Kompaniji u analizi načina na koji se Usluga koristi.

Podaci o korišćenju odnose se na podatke koji se automatski prikupljaju, bilo generisani korišćenjem usluge ili iz same infrastrukture usluge (na primer, trajanje posete stranici).

Veb Sajt se odnosi na Zenska Garderoba, dostupno sa https://zenskagarderoba.rs/

Rukovalac

Za obradu ličnih podataka korisnika veb sajta (u daljem tekstu: korisnici) kao rukovalac odgovаra:

SANDRA MUNĆAN PR INTERNET PRODAJA DMS KIKINDA – SAVE TEKELIJE 54, 23300   Kikinda , Srbija

MB: 65435896

PIB: 111472095

Datum osnivanja – 3.6.2019.

Delatnost

4791 – Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta;

Veličina preduzeća – Mikro

Email: zenskagarderoba83@gmail.com  (u daljem tekstu: DMS, Zenska Garderoba ili mi).

 

Vrsta podataka i način njihove obrade

Dok koristite naš veb sajt, možemo od Vas tražiti da nam date odredjene lične informacije koje se mogu koristiti za kontaktiranje ili identifikaciju. Lične informacije mogu uključivati, ali se ne ograničavaju na:

 • Email adresu
 • Ime i Prezime
 • Broj telefona
 • Podatke o adresi stanovanja
 • Pol
 • Datum rodjenja
 • Podatke o kupovini
 • Korisničke podatke

 

Korisnički podaci:

Podaci o korišćenju se prikupljaju automatski prilikom korišćenja veb sajta.

 

Podaci o korišćenju mogu da obuhvataju informacije kao što su adresa Internet protokola Vašeg uredjaja (npr. IP adresa), tip pretraživača, verzija pretraživača, stranice našeg veb sajta koje posećujete, vreme i datum Vaše posete, vreme provedeno na tim stranicama, jedinstveni uredjaj identifikatore i druge dijagnostičke podatke.

 

Kada pristupate veb sajtu preko ili preko mobilnog uređaja, možemo automatski da prikupljamo odredjene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tip mobilnog uredjaja koji koristite, jedinstveni ID vašeg mobilnog uredjaja, IP adresu vašeg mobilnog uredjaja, operativni sistem, tip mobilnog internet pretraživača koji koristite, jedinstvene identifikatore uredjaja i druge dijagnostičke podatke.

Takodje možemo da prikupljamo informacije koje Vaš pretraživač šalje kad god posetite naš veb sajt ili kada pristupite veb sajtu preko ili preko mobilnog uređaja.

Tehnologije za praćenje i kolačići:

Koristimo kolačiće i slične tehnologije za praćenje da bismo pratili aktivnosti na našem veb sajtu i čuvali odredjene informacije. Tehnologije praćenja koje se koriste su svetionici, oznake i skripte za prikupljanje i praćenje informacija i za poboljšanje i analizu veb sajta. Tehnologije koje koristimo mogu uključivati:

Kolačići ili kolačići pretraživača. Kolačić je mala datoteka postavljena na Vaš uredjaj. Možete naložiti svom pretraživaču da odbije sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić šalje. Medjutim, ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći da koristite neke delove naše usluge.

Veb Svetionici: Odredjeni delovi naše usluge i naše e-poruke mogu da sadrže male elektronske datoteke poznate kao veb svetionici (koji se takodje nazivaju jasni gif-ovi, oznake piksela i gif-ovi od jednog piksela) koji omogućavaju veb sajtu, na primer, da broji korisnike koji su posetili te stranice ili otvorili e-poštu i za drugu srodnu statistiku veb lokacije (na primer, beleženje popularnosti određenog odeljka i proveru integriteta sistema i servera).

Kolačići mogu biti „trajni“ ili „sesijski“ kolačići. Trajni kolačići ostaju na vašem ličnom računaru ili mobilnom uređaju kada izađete van mreže, dok se kolačići sesije brišu čim zatvorite svoj veb pretraživač. Saznajte više o kolačićima u članku o besplatnoj politici privatnosti.

Koristimo sesijske i trajne kolačiće u dole navedene svrhe:

Neophodni / esencijalni kolačići

Tip: kolačići sesije

Administrira: Us

Svrha: Ovi kolačići su od suštinskog značaja za pružanje usluga dostupnih preko veb stranice i da bi vam omogućili da koristite neke od njegovih funkcija. Oni pomažu u autentifikaciji korisnika i sprečavaju lažno korišćenje korisničkih naloga. Bez ovih kolačića, usluge koje ste tražili ne mogu biti pružene, a mi koristimo ove kolačiće samo da bismo vam pružili te usluge.

Politika kolačića / Kolačići za prihvatanje obaveštenja

Tip: Trajni kolačići

Administrira: DMS

Svrha: Ovi kolačići identifikuju da li su korisnici prihvatili upotrebu kolačića na veb lokaciji.

Funkcionalnost kolačića

Tip: Trajni kolačići

Administrira: DMS

Svrha: Ovi kolačići nam omogućavaju da zapamtimo izbore koje napravite kada koristite veb lokaciju, kao što je pamćenje vaših podataka za prijavu ili jezičkih preferencija. Svrha ovih kolačića je da Vam pruže ličnije iskustvo i da izbegnete da morate ponovo da unosite svoja podešavanja svaki put kada koristite veb lokaciju.

DMS prikuplja samo one podatke koje joj korisnici dobrovoljno daju i koji su nužni za ostvarivanje svrhe konkretne obrade.

Svrha obrade podataka

DMS prikuplja i obradjuje lične podatke u sledeće svrhe:

 • upravljanja nalozima registrovanih korisnika veb sajta;
 • rešavanja zahteva kupaca (za: zamenu artikala, odustanak od kupoprodajnog ugovora, reklamaciju);
 • unapređenja veb sajta – prilagodjavanja njegovog sadržaja potrebama korisnika;
 • slanja newsletter-a periodičnih email poruka korisnicima koji su izrazili želju da ih primaju o temama iz opsega njihovih interesovanja;
 • izvršenja kupoprodajnih ugovora;
 • sprovodjenja programa lojalnosti;
 • personalizacije iskustva korisnika;
 • realizacije promocija, takmičenja, istraživanja ili drugih aktivnosti u okviru veb sajta;
 • rešavanja molbi, pitanja i/ili drugih zahteva korisnika
 • unapredjenja naših usluga
 • da Vas kontaktiramo

 

Vaše lične podatke možemo da podelimo u sledećim situacijama:

Sa dobavljačima usluga: Vaše lične podatke možemo deliti sa dobavljačima usluga da bismo nadgledali i analizirali korišćenje naše usluge, da bismo Vas kontaktirali.

Za poslovne transfere: Možemo da delimo ili prenesemo Vaše lične podatke u vezi sa ili tokom pregovora o bilo kakvom spajanju, prodaji imovine Kompanije, finansiranju ili sticanju celog ili dela našeg poslovanja drugoj kompaniji.

Sa filijalama: Vaše podatke možemo deliti sa našim filijalama, u kom slučaju ćemo zahtevati od njih da poštuju ovu Politiku privatnosti. Povezane kompanije uključuju našu matičnu kompaniju i sve druge podružnice, partnere u zajedničkom ulaganju ili druge kompanije koje kontrolišemo ili koje su pod zajedničkom kontrolom sa nama.

Sa poslovnim partnerima: Vaše podatke možemo deliti sa našim poslovnim partnerima da bismo vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.

Sa drugim korisnicima: kada delite lične podatke ili na drugi način komunicirate na javnim površinama sa drugim korisnicima, takve informacije mogu da vide svi korisnici i mogu se javno distribuirati napolju.

Uz Vašu saglasnost: Vaše lične podatke možemo otkriti u bilo koju drugu svrhu uz Vašu saglasnost.

Zadržavanje Vaših ličnih podataka

DMS će zadržati Vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je neophodno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Zadržaćemo i koristiti Vaše lične podatke u meri koja je neophodna da bismo ispunili naše zakonske obaveze (na primer, ako se od nas traži da zadržimo Vaše podatke u skladu sa važećim zakonima), rešavamo sporove i sprovodimo naše pravne sporazume.

Prenos Vaših ličnih podataka

Vaše informacije, uključujući lične podatke, obradjuju se u poslovnim kancelarijama DMSa i na svim drugim mestima gde se nalaze strane uključene u obradu. To znači da se ove informacije mogu preneti na — i održavati na — računarima koji se nalaze van vaše države, pokrajine, zemlje ili druge državne jurisdikcije gde se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih u vašoj jurisdikciji.

Vaš pristanak na ovu Politiku privatnosti praćen Vašim podnošenjem takvih informacija predstavlja Vašu saglasnost sa tim transferom.

DMS će preduzeti sve razumno neophodne korake kako bi osigurala da se vaši podaci tretiraju bezbedno iu skladu sa ovom Politikom privatnosti i da se neće izvršiti prenos vaših ličnih podataka organizaciji ili zemlji osim ako ne postoje adekvatne kontrole, uključujući bezbednost Vaši podaci i drugi lični podaci.

Izbrišite svoje lične podatke

Imate pravo da izbrišete ili zahtevate da pomognemo u brisanju ličnih podataka koje smo prikupili o vama.

Veb sajt Vam može dati mogućnost da izbrišete određene informacije o vama.

Svoje informacije možete ažurirati, izmeniti ili izbrisati u bilo kom trenutku tako što ćete se prijaviti na svoj nalog, ako ga imate, i posetiti odeljak podešavanja naloga koji vam omogućava da upravljate svojim ličnim podacima. Takodje možete da nas kontaktirate da zatražite pristup, ispravite ili izbrišete bilo koje lične podatke koje ste nam dali.

Imajte na umu, medjutim, da ćemo možda morati da zadržimo određene informacije kada imamo zakonsku obavezu ili zakonsku osnovu za to.

Pravni osnov obrade ličnih podataka

U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade, pravni osnov za obradu ličnih podataka korisnika može da bude njihov pristanak (saglasnost), izvršenje ugovora odnosno tražene usluge, poštovanje zakonskih propisa koji nalažu obradu ličnih podataka korisnika i legitimni (opravdani) interesi DMS-a (obrada kao što je ona u cilju: upravljanja i održavanja ugovornog odnosa, odgovaranja na posebne zahteve, traženja povratnih informacija od korisnika u cilju poboljšanja veb sajta i proizvoda, kao i u cilju preduzimanja drugih opštih marketinških aktivnosti), osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi korisnika i njihova osnovna prava i slobode odnosno interesi i osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, a koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno.

Legitimni interesDMS-a podrazumeva one slučajeve prikupljanja i obrade, koje korisnik zainteresovan za proizvode DMS-a može u redovnom toku stvari da očekuje, kao i one kada je obrada nužna bez izričitog pristanka korisnika. DMS će uvek nastojati da za obradu podataka o ličnosti pribavi pristanak korisnika, a rukovodiće se legitimnim interesom samo onda kada je to nužno i u interesu korisnika.

Podaci o ličnosti kao što su: ime i prezime, e-mail adresa i broj Loyalty kartice prikupljeni prilikom kreiranja korisničkih naloga na Veb-sajtu obradjuju se na osnovu pristanka korisnika i legitimnog interesa DMS-a. Prilikom kreiranja naloga na veb sajtu obrada podataka korisnika je nužna u svrhu upravljanja njihovom registracijom. Tada, rukovodeći se svojim legitmnim interesom, DMSl može obradjivati lične podatke korisnika smatrajući da je korisnik registracijom odnosno korišćenjem veb sajta izrazio interesovanje za dalje ponude i u tom smsilu može sačuvati listu proizvoda za koje je korisnik izrazio interesovanje ili koje je kupio. 

DMSl prilikom kreiranja korisničkih naloga na veb sajtu od korisnika traži i pristanak za slanje newsletter-a (periodičnih email poruka).

Podatke kao što su ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, podaci o adresi stanovanja (zemlja, grad, ulica i broj), broj Loyalty kartice i broj računa koje prikupljamo u sledeće svrhe: izvršenja kupoprodajnog ugovora za proizvode kupljene preko Veb-sajta (u ovoj situaciji ne prikupljamo broj računa), realizacije odustanka od kuproprodajnog ugovora, zamenu proizvoda i rešavanja reklamacija na kupljene proizvode DMS obrađuje na osnovu važećih zakona u cilju ispunjenja svojih zakonskih obaveza.

Lični podaci korisnika prikupljeni u svrhu prijave za zaposlenje i odgovaranja na njihova pitanja/zahteve kao što su ime i prezime, telefon i e-mail adresa obradjuju se na osnovu prijave/zahteva korisnika u svakom slučaju njihovog obraćanja DMS-u, a kako bi se korisniku na odgovarajući način izašlo u susret.

DMS može da sačuva podatke i onog korisnika koji je opozvao pristanak isključivo u svrhu dokazivanja da je obrada pre opozivanja njegovog pristanka bila izvršena u skladu sa zakonom.

Bezbednost Vaših ličnih podataka:

Bezbednost Vaših ličnih podataka nam je važna, ali imajte na umu da nijedan metod prenosa preko Interneta ili metod elektronskog skladištenja nije 100% siguran. Iako nastojimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njihovu apsolutnu sigurnost.

Ko ima pristup ličnim podacima:

U zavisnosti od svrhe obrade ličnih podataka korisnika određenih ovom politikom i u meri u kojoj je to nužno radi njenog ostvarivanja lični podaci korisnika su dostupni zaposlenima u Jasmilu, njegovim honorarnim saradnicima, franšiznim partnerima i pouzdanim trećim licima koja Jasmilu pružaju usluge u vezi sa obavljanjem njegove delatnosti, kao što su:

 • marketinške agencije;
 • IT agencije odnosno lica koja pružaju pomoć Jasmilu u vidu platforme ili smeštaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija i
 • lica koja DMS-u pružaju usluge isporuke proizvoda (usluge pošte, kurirske službe).

Svi navedeni primaoci su obavezni da usklade svoje poslovanje sa ZZPL-om odnosno da preduzmu sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili lične podatke korisnika. U slučajevima kada je DMS rukovalac ličnih podataka, a njihovu obradu po njegovom nalogu vrši neko treće lice kao obradjivač, ugovorne strane su u obavezi da zaključe ugovor ili drugi dokument, kojim se uredjuju svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti. Zaštita ličnih podataka korisnika od strane tih trećih lica mora da bude na istom nivou kao i zaštita koju pruža DMS.

Lični podaci korisnika mogu biti otkriveni i državnim organima kada je DMS na to obavezana zakonom ili u cilju zaštite svojih prava i interesa i prava korisnika kao kupaca.

Prava korisnika u vezi sa ličnim podacima 

DMS se obavezuje da će čuvati lične podatke korisnika kao poverljive i da će im omogućiti da ostvare prava koja imaju u skladu sa ZZPL-om.

Korisnik ima sledeća prava u vezi sa obradom njegovih ličnih podataka:

 • pravo pristupa (korisnik ima pravo da dobije jasne, transparentne i lako razumljive informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obradjuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, o predvijenom roku čuvanja podataka o ličnosti, a takođe ima pravo da traži kopiju ličnih podataka koji se obradjuju);
 • pravo na ispravku i/ili dopunu (korisnik ima pravo da zahteva ispravku ličnih podatka ako su oni neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni);
 • pravo na brisanje (korisnik ima pravo da traži da se njegovi lični podaci izbrišu u meri u kojoj oni više nisu potrebni za svrhe obrade ili kada Jasmilu zakon ne dozvoljava da ih više obradjuje);
 • pravo na prigovor i pritužbu (korisnik ima pravo da prigovori na način obrade njegovih ličnih podataka koji može podneti direktno DMS-lu ili da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);
 • pravo na ograničenje obrade (u svakom trenutku korisnik ima pravo da traži ograničenje obrade njegovih ličnih podataka);
 • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka koja se zasniva na pristanku u bilo kom trenutku i
 • pravo na prenosivost ličnih podataka (korisnik ima pravo preuzimanja ličnih podataka iz baze DMS-a radi prenosa u drugu bazu podataka).

 

Izmene Politike privatnosti

Možemo s vremena na vreme ažurirati našu politiku privatnosti. Obavestićemo Vas o svim promenama objavljivanjem nove Politike privatnosti na ovoj stranici.

Obavestićemo vas putem e-pošte i/ili istaknutog obaveštenja na našem veb sajtu pre nego što promena stupi na snagu i ažurirati datum „Poslednje ažuriranje“ na vrhu ove Politike privatnosti.

Savetujemo vam da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti za bilo kakve promene. Promene ove Politike privatnosti stupaju na snagu kada se objave na ovoj stranici.

 

Prihvatanje uslova

U interesu korisnika je da Politiku privatnosti pročita prilikom pristupanja veb sajtu. Korišćenjem veb sajta, podrazumeva se da je korisnik saglasan sa uslovima ove politike. U suprotnom, korisnik ne treba da pristupa veb sajtu.

Završne odredbe

Ova Politika privatnosti ima za cilj da Vam pruži sve potrebne informacije za davanje ili uskraćivanje pristanka za obradu vaših ličnih podataka na napred opisan način.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom vaših ličnih podataka, o tome kako postupamo s Vašim ličnim podacima i kako ih upotrebljavamo ili hoćete da ostvarite prethodno navedena prava molimo vas da nas kontaktirate na:

email: zenskagarderoba83@gmail.com

telefonski broj: 066 9148091

Korpa
%d bloggers like this: